Meditationer som transformerar

Meditationer som frigör dig från destruktiva mönster och skapar en större neutralitet i livet där du inte längre blir triggad av trauman, personer eller händelser samt skapar ett större space där du kan vara känslomässigt fri.

Ladda ner en gratismeditation här

Omega vs Agartha

apr 28, 2020

Vi förbereder er nu för den kommande resan som ni nu kommer vandra. Den resan som innefattar en helt ny värld där mycket gammalt kommer raseras.  Ni ser tecken på det redan nu och ni känner skiftet inom er. Vissa mer, vissa mindre. Känslan är som om något har skiftat men ni vet inte vad. Som om någonting är annorlunda men ni kan inte sätta fingret på vad det är.
 
Ni reser nu uppåt. Ni har börjat den Stora Vandringen Hem. För varje lager av dimensioner ni passerar sker ytterligare en förändring som ni kanske ser eller känner på något sett. Sen en annan. Sen en annan. Det går fort nu. Det som ni tidigare har upplevt sitter fast som i klister, flödar nu. 
 
I och med denna snabba förändring har ni nu getts möjlighet att koppla upp er på Omega.
 
Omega är den portal med energi som suger upp er som en metafor. Ni dras längre och längre upp i den och ju högre ni går, ju mer kraftfulla blir ni. Kraft som i uppvaknande och neutralitet. Omega lyser igenom alla era celler och transformerar det som behöver transformeras och neutraliserar alla tidigare triggers. Ni i Omega blir som Jesus eller Maria Magdalena. En union av det maskulina och det feminina. Ni sammansmälter dessa energier och perspektiv och ni reser högre än vad ni någonsin tidigare kunnat göra.
 
I Omega finns lager som ni reser igenom och resan kan göras lång eller kort beroende på er nuvarande status. Era kroppar blir mer kristallina och ni förändras i grunden. Er fysikalitet lyser mer och mer och kan hålla mer ljus. I ljuset hittar ni hem och ni blir vandrande Ljuspelare för resten av världen att ta del av. Ni delar ljuset med världen och världen förändras genom er.
 
Min avatar Andrea håller ljuset för er att ta del av. Ljuset som kommer ifrån Norr. The True North. Ni som läser denna text och gör meditationen blir bärare av Ljuset. Ni delar uppgiften att sprida Ljuset ifrån Norr. Ni håller Omega öppen och tillgänglig medans andra Ljuspunkter på denna jord kopplar upp sig ifrån sina breddgrader och sprider ljuset vidare genom alla de energicenter som finns världen över.  Vi är focal punkter där ljuset blir befäst och förankrat i de dimensioner vi reser igenom. När vi reser igenom dimensionerna tar andra över när vi lämnar. Vi är pionjärerna som visar vägen för andra att följa. Vi sätter ny grund. Vi bygger nytt. Vi lägger nya banor och bygger nya vägar så andra kan vandra fritt och leva friare. Vi frigör oss själva och andra från det gamla och stagnerade. 
 
I förankringen samarbetar vi med Agartha. En dimension vars medvetande redan är Upplyst och medvetet. När vi medvetandegör denna process blir energin stabil och en grund för Upplysning skapas. Denna grund för upplysning vandrar igenom hela planeten och det som förut predikades i ord behöver inte längre uttryckas på det sättet utan nu predikar vi via Ljus och skapandet av Ljuset mellan världar. När vi förankrar Ljuset ifrån Norr till Centrum skapar vi en medveten process som sprider Ljuset till de delar där det behövs. Som en löpeld skapas nya meridianer till de energicenter där det är ämnat att gå.
 
I Ljuset finns en oändlig ström av information där DNA omskrivs och alla former av kroppar re-kalibreras och stäms upp för att hantera det Nya Ljuset men Ljuset letar sig också till de focal punkter som skickar ut signal om sammansmältning.
 
Så. Vad gör detta Ljuset med er? Ni som letar och har letat hela era liv efter något som ni inte riktigt vet vad det är. This is it. När ni tillåter era kroppar att fyllas med det här Ljuset kommer ni känna er tillfreds. Letandet kommer att upphöra och ni kommer känslomässigt känna er som hemma. Detta innebär inte att ni kommer sluta utvecklas eller slutar upp med att ha drömmar utan tvärtom. Detta Ljus kommer accelerera era drömmar och göra er mer äventyrslystna. Ni kommer känna ett brinnande begär av att göra saker ni älskar för i kärleken kommer ni nu vandra och det tidigare överlevnadsmodet kommer att upphöra. När ni vandrar i kärlek så vill ni ha mer kärlek. Det som inte klingar an i er som kärlek kommer falla bort. Det som ni inte älskar att göra kommer behövas omvärderas, transformeras eller helt upphöra. 
 
När Ljuset förankras i er kommer allt som inte vibrerar på kärleksfrekvensen falla bort. För hur kan ni leva i en begränsad värld som pratar om överlevnad när ni nu kan leva i total kärlek. Den totala kärleken har också dimensioner och lager. Ni kommer transporteras Högre Upp i den också. Lager för lager sugs ni uppåt och inåt i denna resa ni nu väljer att göra. Den stora Vandringen har börjat. Ni är där nu. I denna Vandringen hittar ni ert Sanna Jag. Ni hittar Hem. Till insidan av ert Hjärta. Däri ligger Sanningen.